Freshmen Boys Win Tourney Title Over Luers

52 - 45